INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

Tradycją naszej szkoły była organizacja dni otwartych dla przyszłych uczniów klas pierwszych oraz spotkania z Sz. P. Rodzicami dzieci wstępujących w nasze mury.

Pandemia wirusa COVID – 19 spowodowała, iż w tym roku nie możemy zaprosić do siebie ani Państwa, ani też Państwa dzieci, stąd też zmuszeni jesteśmy przyjąć formę komunikacji, jaką jest list, w którym chcielibyśmy przybliżyć oraz przekazać kilka niezbędnych informacji.

LIST DYREKTORA