PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 23 czerwca odbyło się podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022. Zostały przyznane stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy brali udział w zawodach sportowych na poziomach klas (w kategorii dziewcząt i chłopców) uczniowie, którzy  najsystematyczniej oszczędzali w SKO, zwycięzcy konkursów organizowanych przez świetlicę szkolną, bibliotekę, organizacje pozaszkolne.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!