Pomoc dla Uli

Spółdzielnia Uczniowska „Jarzębinka” dofinansowuje różne inicjatywy na terenie szkoły. Ostatnio włączyliśmy się w akcję charytatywną „Pomóżmy Uli wygrać z chłoniakiem”. Postanowiliśmy wspomóc tę akcję, przekazując znaczną sumę pieniędzy na ten szczytny cel. Życzymy Uli dużo zdrowia.

Opiekunki Spółdzielni Uczniowskiej

Renata Bocian i Agnieszka Cichocka