Pomagamy Uli

We wrześniu społeczność naszej szkoły zaangażowała się w akcję zbierania funduszy na leczenie chorej na nowotwór  młodej sokołowianki, Uli Tokarskiej. Co warte podkreślenia, bardzo duża ilość wolontariuszy włączyła się do działania.  Na terenie szkoły przez cały wrzesień zbieraliśmy pieniądze do puszki przekazanej przez Urząd Miasta. Z tego działania oraz innych datków zbieranych na terenie placówki, na  konto fundacji trafiła kwota 2210,40.zł. Oprócz tejże zbiórki, dzięki zaangażowaniu uczniów w akcję pakowania zakupów 14.09.2019 r. zebrano kwotę 6151,26 zł.  Finalnie, kwota całkowita, którą uzbierano dzięki zaangażowaniu Szkoły Podstawowej nr 2 to 8361,66 zł.

Wolontariusze oraz opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wierzą, że pomaganie zmienia świat na lepsze. Mamy nadzieję że nasza pomoc, którą okazaliśmy w tym przypadku, pomoże zmienić świat Uli.  Wszyscy w to wierzymy i trzymamy kciuki.

K. Tarkowska

B. Ździeborska