STOP SMOG

      W ramach projektu edukacyjnego „Eko Akcja”, który ma na celu popularyzowanie zagadnień ochrony środowiska uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji poszczególnych etapów programu. Uczestnicy obejrzeli interaktywny spektakl pt. „Kolory Miasta” Teatru Kultureska. Dzieci poprzez dobrą zabawę nauczyły się, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda. Zaznajomiły się z pojęciem niskiej emisji smogu i jego szkodliwości. Odbył się również cykl zajęć promujących działania na rzecz zdrowia człowieka oraz poprawy jakości powietrza. Chętni uczniowie stworzyli prace do konkursu plastycznego „STOP SMOG”.

Magdalena Buśko