Sukcesy Gabrieli Zielińskiej w Konkursie „Wiedzy o Mazowszu”

Uczennica kl.VIIIb naszej szkoły Gabriela Zielińska wzięła udział w trzech  dotychczasowych edycjach Konkursu „Wiedzy o Mazowszu”, organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Mazowieckiego Kuratora Oświaty a objętego patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i wymaga od uczestników posiadania wiedzy dotyczącej: historii, przyrody, geografii, atrakcji turystycznych, demografii, literatury, filmu, instytucji samorządowych i wykorzystania funduszy unijnych. Organizowany jest na etapie szkolnym, rejonowym  i wojewódzkim. Sprawdzeniem wiedzy i umiejętności jest również realizacja projektu edukacyjnego na temat Mazowsza.

Gabriela w każdej z trzech edycji jako jedna z niewielu uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego była nagradzana. W roku szk. 2018/2019 była członkiem zespołu , który zrealizował wyróżniony III miejscem projekt  „ Matematyczne wędrówki po Mazowszu”. W roku szk. 2019/2020 została finalistką konkursu. Wynik , który uzyskała w bieżącym roku szkolnym pozwolił jej ponownie uzyskać tytuł finalisty konkursu jako jednejz dwóch uczennic rejonu siedleckiego. Dodać należy, że jako finalistka otrzymała dodatkowe punkty  przy  rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły średniej.

Gabrysi życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji a uczniów naszej szkoły zachęcamy do pójścia w ślady utytułowanej  Koleżanki.

Robert  Jaszczuk