Trzecie miejsce w konkursie wojewódzkim.

Projekt zrealizowany przez uczennice naszej szkoły zajął trzecie miejsce w Konkursie Wiedzy o Mazowszu zorganizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Od 13 listopada 2018 r. do 16 stycznia 2019 r. pięć uczennic naszej szkoły, tj. Monika Bartosiak, Agata Kwapisz i Hanna Skwierczyńska (z klasy IV a) oraz Julia Flakowska i Gabriela Zielińska (z klasy VI b) realizowało projekt pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Świderskiej, Doroty Kościeszy i Katarzyny Tarkowskiej. 

Elementem tego konkursu było opracowanie i wykonanie projektu związanego z regionem. Zespół zadaniowy realizował projekt pt. „Matematyczne wędrówki po Mazowszu”. W efekcie realizacji projektu powstał ilustowany zbiorek zadań matematycznych związanych tematycznie z Mazowszem, zawierający różnego typu zadania dotyczące przeszłości historycznej regionu, zabytków, współczesnych obiektów architektury i sztuki, środowiska przyrodniczego oraz demografii. 

Uczennice zajęły III miejsce. Wraz z opiekunami pojechały 12 czerwca na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbyło się w Warszawie. 

Beata Świderska