RADA RODZICÓW

Rada

Rodziców  w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Imię
i nazwisko

Klasa,
którą reprezentuje rodzic

Funkcja
w Radzie Rodziców

Monika Sawicz

IA

członek RR

Beata Stankiewicz

IB

członek RR

Katarzyna Wierzchowska

IIA

członek RR

Katarzyna Smuniewska

IIB

członek RR

Marta Skrodzka

IIIA

przewodnicząca RR

Katarzyna Pasek

IIIB

członek RR

Monika Krysińska

IVA

członek RR

Aleksandra Mikołajczuk

IVB

członek RR

Marta Krawczuk

IVC

członek RR

Eliza Specjalska

VA

członek RR

Sylwia Kamińska

VB

członek RR

Jolanta Sarnecka

VC

członek Komisji Rewizyjnej

Mariusz Misiuta

VIA

wiceprzewodniczący RR

Jacek Cydejko

VIB

członek Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Hermanowicz

VIC

skarbnik RR  

Paweł Środa

VIIA

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Edyta Pikalska

VIIB

członek RR

Agata Ciach

VIIC

sekretarz RR

Agnieszka Deoniziak

VIIIA

członek RR

Barbara Jarosz

VIIIB

członek RR