REKRUTACJA

Rekrutacja

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim – uwzględniając postanowienia przepisów: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami), uchwały Rady Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji… Nr XXIII/129/2017, zarządzeń Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego: z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego… Nr 27/2019, z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej… 

[LIST DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW – format *pdf]

[FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły – format *pdf]

[WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – format *pdf]

[OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY]