Dokumentacja

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 – obowiązuje od 23.01.2023 r.

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkol. 2023/24

Plan pracy szkoły na rok szkol. 2023/2024

Kalendarz imprez i uroczystości na rok szkol. 2023/2024

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Regulamin Rady Pedagogicznej