Dokumentacja

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 – obowiązuje od 23.01.2023 r.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Plan pracy szkoły

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Kalendarz imprez i uroczystości

Regulamin Rady  Rodziców 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny zestaw podręczników