RADA RODZICÓW

Rada

Rodziców  w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Imię
i nazwisko

Klasa,
którą reprezentuje rodzic

Funkcja
w Radzie Rodziców

Marta Skrodzka

5A

przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców

Mariusz Misiuta

8B

wiceprzewodniczący Szkolnej Rady Rodziców

Katarzyna Smuniewska

4B

sekretarz Szkolnej Rady Rodziców

Jolanta Sarnecka

7C

skarbnik Szkolnej Rady Rodziców

Monika Krysińska

6A

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jacek Cydejko

8B

członek Komisji Rewizyjnej

Tomasz Zawadzki

6C

członek Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Pasek

5B

członek RR

Magdalena Janista

6B

członek RR

Eliza Specjalska

7A

członek RR

Sylwia Kamińska

7B

członek RR

Olga Roman

8C

członek RR

Anna Flażyńska

4A

członek RR

Eliza Krasnodębska

3B

członek RR

Monika Sawicz

4B

członek RR  

Magdalena Niemierka

6C

członek RR

Anna Kozłowska

2B

członek RR

Katarzyna Kruszewska

1A

członek RR

Marta Gałecka

1B

członek RR