Bezpieczni na drodze – spotkanie z policjantem

14 września 2023 roku uczniowie klas pierwszych naszej szkoły gościli panie policjantki – starszą sierżant Aleksandrę Borowską i starszą sierżant Aleksandrę Głuchowską. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ważne jest bezpieczeństwo. Najmłodsi rozmawiali o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze oraz prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Panie policjantki przypomniały również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Najprzyjemniejszą częścią spotkania była prezentacja wyposażenia policyjnego i umundurowania, które jest niezbędne podczas wykonywania pracy. Pierwszoklasiści zobaczyli prawdziwe kajdanki i odznakę policjanta. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do gości. Wizyta pań policjantek była cenną lekcją dla najmłodszych. Przekazane treści na długo zostaną w pamięci naszych uczniów.

Dorota Kościesza

Magdalena Buśko