Było sportowo, tanecznie i literacko!

W piątkową noc uczniowie klasy 5a, dziewczynki z klas czwartych uczęszczające na zajęcia sportowe prowadzone przez p. Ewę Góral oraz  uczennice występujące na Wielkiej Majówce w Starej Cukrowni,   uczestniczyli w szkolnym biwaku. W czasie spotkania mogli rozwijać swoje zdolności sportowe, taneczne i literackie. Było to możliwe dzięki wychowawczyni kl. 5.- p. B. Kosieradzkiej, oraz p. E. Góral- nauczycielce wychowania fizycznego. We wszystkich aktywnościach brali udział  zaproszeni przez opiekunów absolwenci PSP2 z roku 2016, 2020 i 2021.

               Wieczór rozpoczął się od ogniska. Następnym punktem był trening koszykarski poprowadzony przez Natalię Jańczuk, Kamilę Chwedorczuk oraz Weronikę Dmowską. W dalszej części uczniowie podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich wzięła udział w spotkaniu z Magdaleną Kosińska (finalistką olimpiady polonistycznej na poziomie liceum ogólnokształcącego), Julią Burzyńską oraz Karoliną Wojewódzką, które wspominały naukę w naszej szkole, mówiły o swoich planach i marzeniach na przyszłość, zachęcały młodzież do rozwoju i samodoskonalenia. Magda  zapoznała zgromadzonych z kilkoma swoimi wierszami. Druga grupa spotkała się z Mateuszem Czarkowskim i Oskarem Czapczukiem, którzy przygotowali gry i zabawy sportowe z zakresu siatkówki, piłki nożnej. Uczennice klas siódmych i piątych w przerwach między treningami doskonaliły taniec z flagami, który zaprezentują na Majówce Miejskiej  w Starej Cukrowni. Ostatnią atrakcją nocy były podchody z językiem polskim w tle.

               Mimo ogromnego zmęczenia wszyscy uczestnicy nocy w szkole stwierdzili, że mogliby częściej brać udział w takich przedsięwzięciach i na pewno będą mieli co wspominać.