Finalista konkursu historycznego

Michał Łączyński, uczeń klasy VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim został finalistą konkursu historycznego na etapie ponadwojewódzkim.

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego jest konkursem tematycznym o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty. Jego uczestnicy – uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych – sprawdzają swoją wiedzę na temat historii polskiej wojskowości. W tym roku odbyła się XXIX edycja, która nosiła tytuł „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.

Michał Łączyński z klasy VIII PSP2 z powodzeniem wykonał zadania na etapie szkolnym, następnie wykazał się obszerną wiedzą podczas etapu rejonowego, by w marcu podczas etapu wojewódzkiego osiągnąć tytuł finalisty konkursu.

Gratulujemy Michałowi sukcesu. Świadczy on o rozległej wiedzy historycznej i zaangażowaniu do stałego jej poszerzania, ponieważ treści sprawdzane podczas konkursu wykraczają poza podstawę programową szkoły podstawowej.

Katarzyna Karpińska