Regulamin Konkursu na ”EKO – wiersz”

Regulamin Konkursu

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

w Sokołowie Podlaskim. Odbywa się on w ramach przedsięwzięcia

 1. „Ekopiknik”.

 

CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 2. Informowanie o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
 3. Rozwijanie zdolności i umiejętności niezbędnych do stworzenia wiersza.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs ma zasięg szkolny i obejmuje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ich rodziców.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem konkursu jest napisanie wiersza o tematyce ekologicznej.
 2. Wiersz ma być napisany samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 3. Niedozwolone jest kopiowanie treści wcześniej już publikowanych.
 4. Utwór powinien zawierać tytuł i liczyć minimum 6 wersów.
 5. Prace należy składać do biblioteki szkolnejdo 30 maja 2023r. Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę lub – w przypadku rodziców – dopisek: „rodzic”.
 6. Dopuszcza się składanie prac napisanych odręcznie i komputerowo.
 7. Prace zgłoszone w konkursie będą oceniane w trzech kategoriach:
 • klasy I – III,
 • klasy IV – VIII,
 •  
 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 1 czerwca 2023r. podczas Ekopikniku.
 2. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.