Spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

19 stycznia 2023 r. uczniowie klas VI, VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu  z żołnierzami 53 Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach – kap. Martą Teluk i st. szer. Łukaszem Bocianem.

Wizyta została zorganizowana w ramach szkolnych spotkań z „ciekawymi  ludźmi”.

W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzenia wyposażenia wojskowego, uzyskania informacji, jaki jest cel tworzenia oddziałów obrony terytorialnej, a także kto i w jaki sposób może ubiegać się o wstąpienie w szeregi oddziałów oraz jakie korzyści daje przynależność do WOT.

Zasadniczym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych, przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Ponadto żołnierze mogą realizować zadania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia odbywają się w weekendy co pozwala na pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego ze  służbą wojskową.

Bardzo serdecznie dziękujemy kap. Marcie Teluk oraz st. szer. Łukaszowi Bocianowi za przyjęcie zaproszenia  do naszej szkoły.

Renata Bocian