Spotkanie ze sztuką

„Malowane pędzlem i słowem piękno Podlasia” – taki tytuł nosiło spotkanie autorskie z lokalną twórczynią Ireną Filipczuk, które odbyło się 14 listopada 2022 roku w sokołowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej. W wydarzeniu zorganizowanym w ramach Tygodnia Jubileuszowego w Bibliotece wzięły udział dwie klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 – VIII b oraz VII b.

Spotkanie było dla uczniów okazją do wysłuchania wierszy Ireny Filipczuk czytanych przez samą poetkę oraz przez Pawła Kryszczuka z Sokołowskiego Ośrodka Kultury, a także do poznania barwnych opowieści o okolicznościach powstawania poszczególnych utworów. W dużej mierze ten czas upłynął pod znakiem refleksji. Każdy z wybranych przez poetkę wierszy skłaniał do zadumy – nad urokami podlaskiej ziemi, przemijaniem, ludzką obojętnością i wrogością, nadzieją pokładaną w nowym pokoleniu…

Nie zabrakło także słów zachęty skierowanych do młodych słuchaczy przez prowadzącą spotkanie Renatę Jaroszewicz z Biblioteki Pedagogicznej, aby rozwijać pasje i zainteresowania. Dzięki nim – jak zaznaczyła sama Irena Filipczuk – życie staje się barwne i nabiera szczególnego znaczenia.

Na zakończenie młodzież mogła obejrzeć zgromadzone na tę okazję obrazy autorstwa Ireny Filipczuk – nastrojowe krajobrazy, realistyczne ujęcia okolicznych kościołów oraz martwą naturę.

Katarzyna Karpińska

Zdjęcia: Jolanta Kryszczuk