Szkolny konkurs „Polskie krajobrazy”

Dnia 22.11.2022r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Polskie krajobrazy”. Konkurs adresowany był do uczniów klas V- VIII.

Celem konkursu było:
– zainteresowanie uczniów pięknem otaczającej przyrody, różnorodnością krajobrazów, uwrażliwienie na sztukę i architekturę oraz rozwijanie pasji fotografowania. Wszystkie prace konkursowe przedstawiały uroki i piękno polskiego krajobrazu.

Jury w składzie p. Danuta Młynik, p. Krzysztof Siemieniuk, p. Anna Adamczuk wyróżniło następujących uczestników:

Hania Graczyk klasa 5a
Zuzanna Stankiewicz klasa 5b
Marta Karczmarz klasa 5b
Maria Piekarska klasa 5b
Zuzanna Połosa klasa 6b
Adrian Konik klasa 6a
Stanisław Chmielewski klasa 6b
Natalia Smolewska klasa 7a
Nikola Konik klasa 8c

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i wyróżnionym gratulujemy. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na najbliższej uroczystości szkolnej.

Organizator konkursu:
Anna Adamczuk