RADA RODZICÓW

Rada

Rodziców  w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Imię
i nazwisko

Klasa,
którą reprezentuje rodzic

Funkcja
w Radzie Rodziców

Marta Skrodzka

4A

przewodnicząca

Katarzyna Smuniewska

6B

v-ce przewodnicząca

Katarzyna Kruszewska

3A

sekretarz

Katarzyna Pasek

7B

skarbnik

Monika Krysińska

8A

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Kozłowska

2A

członek Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Seroczyńska

1A

członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Bury

6B

członek

Olga Konik

8C

członek

Anna Paciorkowska

6A

członek

Anita Praska

7A

członek

Beata Stankiewicz

5B

członek

Piotr Flaga

5A

członek

Magdalena Niemierka

4A

członek

Marta Gałecka

3B

członek

Edyta Pikalska

2B

członek

Iga Osińska

1b

członek