RADA RODZICÓW

Rada

Rodziców  w roku szkolnym 2023/2024

Numer konta Rady Rodziców: 43 9221 0000 0014 5671 3000 0010

 

 

Imię
i nazwisko

Klasa,
którą reprezentuje rodzic

Funkcja
w Radzie Rodziców

Marta Skrodzka

5B

przewodnicząca

Katarzyna Smuniewska

7B

v-ce przewodnicząca

Katarzyna Kruszewska

4A

sekretarz

Katarzyna Pasek

8B

skarbnik

Anna Kozłowska

3A

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bartłomiej Wójcicki

2A

członek Komisji Rewizyjnej

Anna Paciorkowska

7A

członek Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Oliwińska

1A

członek

Jakub Lemieszek

1B

członek

Iga Osińska

2B

członek

Edyta Pikalska

3B

członek

Emilia Kierdelewicz

4B

członek

Marlena Skrzypa

5A

członek

Olga mazurczak

6A

członek

Sylwia Sidor

6B

członek

Anita Praska

8A

członek