KADRA PEDAGOGICZNA

dyrektor Adam Czesławiak
v-ce dyrektor Barbara Kosieradzka
j. polski Barbara Kosieradzka

Kinga Wójcik

Katarzyna Karpińska

Historia Katarzyna Jadczuk

Anna Adamczuk

j. niemiecki Sylwia Skrzeszewska
j. angielski Anna Czajka

Agnieszka Osipiak

Renata Góral

j. rosyjski Lidia Bolesta
biologia/przyroda Wioletta Turos
geografia Anna Adamczuk
matematyka Agnieszka Wojciuk

Ewa Pacelt

chemia Anna Mikołajczuk
fizyka Anna Mikołajczuk
muzyka Magdalena Chomać
plastyka Adam Czesławiak

Beata Hackemer

Katarzyna Jadczuk

technika Krzysztof Siemieniuk
informatyka Krzysztof Siemieniuk
wychowanie fizyczne Ewa Góral

Robert Jaszczuk

Adam Wojciuk

religia Bożena Ździeborska

Magdalena Chomać

Hanna Grochowska

gimnastyka korekcyjna Ewa Góral
edukacja wczesnoszkolna Magdalena Buśko

Iwona Domańska

Renata Góral

Beata Hackemer

Dorota Kościesza

Maria Rosocha

biblioteka Jolanta Kryszczuk
świetlica szkolna Lidia Bolesta

Małgorzata Matusik

Renata Bocian

terapia pedagogiczna Agnieszka Cichocka
pedagog szkolny Agnieszka Cichocka
psycholog szkolny P. Wierzbicka-Kucharek
logopeda Barbara Kosieradzka
nauczyciel organizujący naukę Katarzyna Bojar

Joanna Trusiak