KADRA PEDAGOGICZNA

dyrektor Dariusz Cybul
v-ce dyrektor Adam Czesławiak
j. polski Barbara Kosieradzka

Kinga Wójcik

Katarzyna Karpińska

Historia Katarzyna Jadczuk
j. niemiecki Martyna Zielonka
j. angielski Anna Czajka

Agnieszka Osipiak

Renata Góral

j. rosyjski Lidia Bolesta
biologia/przyroda Wioletta Turos
geografia Anna Adamczuk
matematyka Joanna Biłas

Agnieszka Wojciuk

Urszula Bartosiak

Beata Błońska

chemia Danuta Młynik
fizyka Danuta Młynik
muzyka Magdalena Chomać
plastyka Adam Czesławiak

Beata Hackemer

technika Krzysztof Siemieniuk
informatyka Krzysztof Siemieniuk
wychowanie fizyczne Ewa Góral

Robert Jaszczuk

Adam Wojciuk

religia Bożena Ździeborska

Magdalena Chomać

Hanna Grochowska

gimnastyka korekcyjna Ewa Góral
edukacja wczesnoszkolna Magdalena Buśko

Iwona Domańska

Renata Góral

Beata Hackemer

Małgorzata Matusik

Maria Rosocha

biblioteka Jolanta Kryszczuk
świetlica szkolna kierownik – Lidia Bolesta

Aleksandra Mielke

Karolina Olszewska

terapia pedagogiczna Magdalena Bonisławska

Monika Pastuszka-Kwasik

pedagog szkolny Magdalena Bonisławska
psycholog szkolny Monika Pastuszka-Kwasik
logopeda Barbara Kosieradzka
nauczyciel wspomagający Katarzyna Bojar

Agnieszka Cichocka

Katarzyna Tarkowska

Joanna Trusiak