Sklepik szkolny

Spółdzielnia Uczniowska „Jarzębinka”  promująca zdrowe odżywianie wśród uczniów.

Sklepik szkolny obsługują uczniowie ze starszych klas, a opiekę i nadzór nad całokształtem działalności sprawują nauczyciele-opiekunowie. W tym roku szkolnym sklepik prowadzili uczniowie z klasy VI a. W pierwszym semestrze –Natalia Misiuta i Jan Janista a w drugim semestrze- Ola Klimczuk i Amelka Jaroszewska.

Opiekę nad działalnością Spółdzielni Uczniowskiej „Jarzębinka” sprawowała Renata Bocian i Agnieszka Cichocka.

Zarobione środki przeznaczone zostały na sfinansowanie i na dofinansowanie różnych przedsięwzięć w naszej szkole.

Zapraszamy na zakupy w nowym roku szkolnym.

Renata Bocian