Sukces Małgorzaty Hackemer w konkursie „Wiedzy o Mazowszu”

Uczennica kl.VIIb naszej szkoły Małgorzata Hackemer w bieżącym roku szkolnym  brała udział w Konkursie „Wiedzy o Mazowszu”, organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs objęty jest   patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i wymaga od uczestników posiadania wiedzy dotyczącej: historii, przyrody, geografii, atrakcji turystycznych, demografii, literatury, filmu, instytucji samorządowych i wykorzystania funduszy unijnych. Organizowany jest na etapie szkolnym, rejonowym  i wojewódzkim. Sprawdzeniem wiedzy i umiejętności jest również realizacja projektu edukacyjnego na temat Mazowsza.

Małgorzata po przejściu etapu szkolnego i rejonowego  wraz z 33 innymi uczestnikami  przystąpiła do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbył się w warszawskiej siedzibie MSCDN. Osiągnięty wynik punktowy pozwolił na  uzyskanie tytułu finalisty konkursu.  Dodać należy, że Małgorzata jako finalistka otrzymała dodatkowe punkty  przy  rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły średniej.

Małgosi życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji a uczniów naszej szkoły zachęcamy do pójścia w ślady utytułowanej  Koleżanki.

 

Robert Jaszczuk