Wolontariusze z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy

12 października 2019 roku Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim po raz pierwszy odwiedzili uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

Młodzież współuczestniczyła w spotkaniu z pszczelarzem, które stało się okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy na temat pszczelarstwa, ale również do nawiązania pierwszych kontaktów: najpierw uśmiechów, następnie rozmów. Wolontariat kształtuje osobowość młodego człowieka, uczy otwartości i odpowiedzialności.

Praca z osobami niepełnosprawnymi jest trudna i wymagająca. Naszych wolontariuszy cechuje odpowiedzialność, kreatywność, sumienność, a przed wszystkim umiejętność zaakceptowania odmienności innych.

Jolanta Kryszczuk