Rajd rowerowy

W sobotę, 15 września, uczniowie z kl. VI – VII naszej szkoły wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach realizacji projektu „Otwarta szkoła”. Celem tej formy edukacji regionalnej było poszerzenie przez uczniów zakresu wiedzy dotyczącej ks. gen. Stanisława Brzóski. Trasa wycieczki wiodła przez miejsca związane z jego działalnością podczas Powstania Styczniowego w Sokołowie Podlaskim i okolicznych miejscowościach. Jest to jedno z zaplanowanych w szkole przedsięwzięć służących uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W Przywózkach młodzi regionaliści poznali miejsce gdzie mieściła się jedna z kryjówek służących działalności konspiracyjnej ostatniego dowódcy Powstania Styczniowego na Podlasiu i udanej ucieczki z obławy przeprowadzonej przez oddział wojsk zaborcy. W miejscowości Krasnodęby-Sypytki, przy pomniku wzniesionym na miejscu domu, w którym ukrywał się ks. gen. Brzóska z adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim, uczestnicy rajdu poznali szczegóły dotyczące ich aresztowania. W Sokołowie Podlaskim przy pomniku upamiętniającym publiczną egzekucję dwóch powstańczych bohaterów młodzi ludzie odczytując zamieszczone na tablicach informacje starali się zrozumieć trudne położenie, grożące niebezpieczeństwa i tragiczne konsekwencje na jakie narażeni byli uczestnicy powstań narodowych. Ostatnim punktem sobotniej wycieczki był przeprowadzony przy ognisku konkurs z nagrodami dotyczący znajomości faktów z powstańczej działalności ks. Brzóski, podczas którego nasi regionaliści zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Dobre humory towarzyszące podczas powrotu do domów i pytania o kolejny wyjazd pozwalają przypuszczać, że odkrywanie śladów historii w połączeniu z turystyką rowerową może być dla młodych ludzi interesującą propozycją na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *